اطلاعیه هاي مهم

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 قابل توجه دانشجويان محترم:

 بدين وسيله به اطلاع كليه دانشجويان عزيز مي رساند آخرين تاريخ تسويه حساب بدهي شهريه در ترم مهر ماه، 25/08/1393 مي باشد . دانشجوياني كه تا تاريخ فوق به امور مالي مراجعه ننموده و تكليف بدهي خويش را مشخص ننمايند (شامل تحويل چك ، پرداخت و دريافت وام) در ترم هاي آتي بايد كل شهريه را در همان زمان انتخاب واحد پرداخت نمايند . كل شهريه براساس ميانگين نيم سالهاي گذشته محاسبه مي گردد. اين دستور از سوي رياست دانشگاه صادرشده است و با دانشجويان بد حساب در ترم آتي طبق دستور برخورد مي گردد.

 

مورمالي 

   اطلاعيه واريز شهريه

  


 
 

دانلود فرم كارآموزي 

 فرم پروژه


 
تقویم دانشگاهی

 

 

 

تقويم دانشگاهي نیمسال اول   سال تحصیلی 94-93

 

 

  

    

 

انتخاب واحد 

يكشنبه 93/06/16 لغايت سه شنبه 93/06/18

شروع كلاسها

 شنبه     93/06/22

حذف و اضافه  

يكشنبه 93/06/30 لغايت دوشنبه 93/06/31

حذف اضطراري

 يكشنبه 93/09/09

پايان  كلاسها

 جمعه     93/10/11

شروع و پايان امتحانات

شنبه93/10/13  لغايت پنج شنبه93/10/25