اطلاعیه هاي مهم

  

 

  رشته هاي بدون كنكور  كارداني و كارشناسي واحد اسفراين

 

كارشناسي ناپيوسته

  

مهندسي تكنولوژي عمران - عمران

با كد رشته 40467

كارشناسي  ناپيوسته علمي كاربردي معماري 

با كد رشته 60209   

          مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي-       با كد رشته 40658

         مهندسي مكانيك خودرو - با كد رشته 40657

  

           علمي كاربردي حسابداري - با كد رشته 21307

  

            آموزش ابتدايي - با كد رشته 20627

كارداني ناپيوسته

  

          حسابداري- باكدرشته 21301

  

        علمي كاربردي  نرم افزار كامپيوتر -           باكدرشته   70101   

         كاردان فني مكانيك تاسيسات تهويه و تبريد -   باكدرشته 40641

     كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان

       باكدرشته 40482

      امورمالي و مالياتي - باكدرشته 21306

كارشناسي پيوسته

  

         جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -                          با كد رشته 21518

كارداني پيوسته

  

         ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان -            باكدرشته40428

         نقشه كشي معماري- باكدرشته 40433

  

        مكانيك خودرو - باكدرشته 40626

  

      علمي كاربردي  حسابداري - باكدرشته 21307

  

        

 


 

دانلود فرم كارآموزي 

 فرم پروژه


 
تقویم دانشگاهی

 

 

 

تقويم دانشگاهي نیمسال تابستان  سال تحصیلی 93-92 

 

 

زمان انتخاب واحد كليه رشته ها

  

    

 

انتخاب واحد 

سه شنبه 93/04/17 لغايت چهارشنبه 93/04/18

شروع كلاسها

سه شنبه     93/04/24

---------

----------------

---------

 --------------- 

شروع و پايان امتحانات

شنبه93/06/01  لغايت چهار شنبه93/06/06 

-------

----------

 


حاضرین در سایت

 4 مهمان حاضر