اطلاعیه هاي مهم

قابل توجه دانشجويان محترم : زمان شروع انتخاب واحد روز يكشنبه شانزدهم شهريور ساعت 9صبح مي باشد.

 

اطلاعيه واريز شهريه

 

دروس ارائه شده گروه حسابداري

 

كارشناسي حسابداري

 

كارداني پيوسته حسابداري - فني حرفه اي

 

كارداني پيوسته حسابداري - كارودانش

 

كارداني ناپيوسته حسابداري

 

 


 دروس ارائه شده گروه مكانيك

 

كارشناسي خودرو

 

كارشناسي تاسيسات

 

كارداني خودرو

 

 


 دروس ارائه شده گروه عمران

  

كارشناسي عمران

  

كارداني عمران

  

كارداني ساختمان

  

 


دوس ارائه شده گروه معماري

  

كارشناسي معماري

  

كارداني معماري

  

 


دروس ارائه شده گروه آموزش ابتدايي


  

آغاز ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي  

 

متقاضيان محترم جهت ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از روز سه شنبه مورخ 1393/05/21 لغايت 1393/06/01 از طريق سايتwww.azmoon.org  اقدام نمايند.

 

 

 

  رشته هاي بدون كنكور  كارداني و كارشناسي واحد اسفراين

 

كارشناسي ناپيوسته

  

مهندسي اجرايي عمران

با كد رشته 70402

كارشناسي  ناپيوسته علمي كاربردي معماري 

با كد رشته 60209   

          مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي-       با كد رشته 40658

         مهندسي مكانيك خودرو - با كد رشته 40657

  

           علمي كاربردي حسابداري - با كد رشته 21307

  

            آموزش ابتدايي - با كد رشته 20627

كارداني ناپيوسته

  

          حسابداري- باكدرشته 21301

  

        علمي كاربردي  نرم افزار كامپيوتر -           باكدرشته   70101   

         كاردان فني مكانيك تاسيسات تهويه و تبريد -   باكدرشته 40641

     كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان

       باكدرشته 40482

      امورمالي و مالياتي - باكدرشته 21306

كارشناسي پيوسته

  

         جغرافيا و برنامه ريزي روستايي -                          با كد رشته 21518

كارداني پيوسته

  

         ساختمان-كارهاي عمومي ساختمان -            باكدرشته40428

         نقشه كشي معماري- باكدرشته 40433

  

        مكانيك خودرو - باكدرشته 40626

  

      علمي كاربردي  حسابداري - باكدرشته 21307

  

        

 


 دانلود فرمت برگه امتحانات 

 

دانلود فرم كارآموزي 

 فرم پروژه


 
تقویم دانشگاهی

 

 

 

تقويم دانشگاهي نیمسال اول   سال تحصیلی 94-93

 

 

  

    

 

انتخاب واحد 

يكشنبه 93/06/16 لغايت سه شنبه 93/06/18

شروع كلاسها

 شنبه     93/06/22

حذف و اضافه  

يكشنبه 93/06/30 لغايت دوشنبه 93/06/31

حذف اضطراري

 يكشنبه 93/09/09

پايان  كلاسها

 جمعه     93/10/11

شروع و پايان امتحانات

شنبه93/10/13  لغايت پنج شنبه93/10/25     

 


حاضرین در سایت

 2 مهمان حاضر