لطفا صبر نمایید...

محمد تقي نجارزاده

نام ونام خانوادگي : محمد تقي نجارزاده

ميزان تحصيلات : دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : زمين شناسي

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : mnajarzadeh@iauesf.ac.ir


حميد دارابي


نام ونام خانوادگي : حميد دارابي

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : رياضي محض

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي :   darabi@iauesf.ac.ir

<< رزومه >>


ابوالفضل فرزي


نام ونام خانوادگي : ابوالفضل فرزي

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي  

رشته تحصيلي : عمران

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : farzi@iauesf.ac.ir


احمد متقي راد


نام ونام خانوادگي : احمد متقي راد

ميزان تحصيلات : دانشجوي دكتري 

رشته تحصيلي : مديريت بازرگاني

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   motaghirad@iauesf.ac.ir


محمد قليزاده


نام ونام خانوادگي : محمد قليزاده

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : مكانيك

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   golizade@iauesf.ac.ir


حميد اسدالهي


نام ونام خانوادگي : حميد اسدالهي

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : مكانيك

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : asadollahi@iauesf.ac.ir


سيد احمد عصمتي


نام ونام خانوادگي : سيد احمد عصمتي

ميزان تحصيلات : فوق ليسانس

رشته تحصيلي : معماري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : esmati@iauesf.ac.ir


محسن رضايي پور


نام ونام خانوادگي : محسن رضايي پور

ميزان تحصيلات : فوق ليسانس

رشته تحصيلي : حسابداري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : rezaeipoor@iauesf.ac.ir


ايمان خاكساري


نام ونام خانوادگي : ايمان خاكساري

ميزان تحصيلات : دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : حسابداري

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي :   khaksari@iauesf.ac.ir


زهرا ايجادي


نام ونام خانوادگي : زهرا ايجادي

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي : ejadi@iauesf.ac.ir


حبيب كلاهدوز


نام ونام خانوادگي : حبيب كلاهدوز

ميزان تحصيلات : دانشجوي دكتري 

رشته تحصيلي : مكانيك(تبديل انرژي)

مرتبه علمي : مربي

آدرس پست الكترونيكي : kolahdooz@iauesf.ac.ir


هومن نعیمی


نام ونام خانوادگي : هومن نعيمي 

ميزان تحصيلات :  دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : مكانيك(تبديل انرژي)

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي : hnaeimi@yahoo.com

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگي : سيد روح اله موسوي ن‍ژاد 

ميزان تحصيلات :  دكتري تخصصي 

رشته تحصيلي : حسابداري  

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام ونام خانوادگي : محمد سلطاني 

ميزان تحصيلات : دكتري تخصصي  

رشته تحصيلي : عمران ( آب) 

مرتبه علمي : استاديار 

آدرس پست الكترونيكي : 
تمام حقوق این سایت برای اداره روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین محفوظ است
. طراحی و پیاده سازی توسط شرکت پارادایم