دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین
نشانی:
خراسان شمالي -شهرستان اسفراين -ميدان مادر -دانشگاه آزاد اسلامي
كد پستي :9661856175

پست الکترونیک: این نشانی پست الکترونیک در برابر spambot ها و هرزنامه ها محافظ شده است. برای مشاهده آن شما باید جاواسکریپت را فعال کنید.
تلفن: 7266506 - 7266505 - 7266504 -7266501-7266502-7266503 : 0585
نمابر: -
http://www.iauesf.ac.ir